Startpagina

Avioliiton esteet

Avioliiton esteet ja esteiden tutkinta - Minile

 1. Avioliiton esteet tutkitaan kaikilta avioliittoon aikovilta pareilta ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan suorittaa pyynnöstä maistraatti tai seurakunta. Avioliiton esteiden tutkinnassa selvitetään, ettei avioliitolle ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton este on ensinnäkin alaikäisyys. Alle 18-vuotias ei voi mennä avioliittoon
 2. en ei ole lainkaan mahdollista. Joissakin tapauksissa este voidaan kuitenkin kumota lupaharkinnan avulla, jolloin avioliitto voidaan solmia. Avioliiton esteenä on alaikäisyys: avioliittoa ei voi solmia alaikäinen eli alle kahdeksantoistavuotias
 3. en tai siviilivihki
 4. isteriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa 18 vuotta nuoremmalle henkilölle luvan mennä avioliittoon. Ennen asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hänen olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimenpitein.
 5. Avioliiton esteiden tutkinta. Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse. Jos esteitä.
 6. Avioliiton esteiden tutkinta. Avioliiton esteet tulee tutkia ennen avioliittoon vihkimistä. Esteiden tutkinta on suoritettava viimeistään viikkoa ennen vihkimistä. Tutkinta on voimassa neljä kuukautta. Esteiden tutkinta onnistuu ilman ajanvarausta kirkkoherranvirastossa
 7. Avioliiton esteet tutkitaan Suomen lain mukaan, jos olet Suomen kansalainen tai asut pysyvästi Suomessa ja tietosi löytyvät väestörekisteristä. Jos ulkomaalaisen puolison tietoja ei voida tarkastaa väestötietojärjestelmästä, hänen täytyy toimittaa maistraattiin oman maansa viranomaisen todistus avioliiton esteiden tutkintaa varten

Avioliiton solmimiselle säädetyt esteet - Minile

Avioliiton esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen avulla. Voitte pyytää avioliiton esteiden tutkintaa mistä tahansa maistraatista. Kun avioliiton esteet on tutkittu, maistraatti antaa siitä teille todistuksen (Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta) Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä Jos lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävillä avioliiton esteillä on tarkoitus varmistaa, etteivät aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti ole läheistä sukua toisilleen, niin siinä tapauksessa lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävät avioliiton esteet kahden miehen keskinäiseen ja kahden naisen keskinäiseen. Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus. Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkija tarkistaa tiedot avioliiton esteettömyydestä kihlakumppanin kotiseurakunnasta

Avioliiton esteiden tutkinta - naimisiin

 1. Avioliiton esteet voi maistraatin lisäksi tutkia se evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Muiden vihkimiseen oikeutettujen uskonnollisten yhdyskuntien kyseessä ollessa avioliiton esteiden tutkinnan suorittaa maistraatti
 2. avioliiton esteiden tutkinnasta voidaan antaa vasta seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pyyntö on saapunut avioliiton esteiden tutkijalle. Denna blankett skall returneras ifylld åt den som prövar hinder mot äktenskap så att hindersprövningen kan inledas
 3. Meillä on pitkä kokemus avioliiton tai avoliiton päättymiseen liittyvistä oikeudellisista tilanteista. Avioliitto ja ositus Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta hakemuksella. Avioerohakemukseen voi sisällyttää liitännäisvaatimuksena myös yhteiselämän päättämiseen sekä lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä vaatimuksia
 4. Avioliiton esteiden tutkinta. Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä. Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa ennen vihkimistä

Assistance of Finnish nationals in distress abroad. No visa inquiries. Phone calls will be recorded KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Juridiikka Anu Mässeli OSITUS PESÄNJAKAJAN NÄKÖKULMASTA den omaisuuden erillisyys avioliiton aikana, kun taas. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai or... wikipedia - 18 Sep 2018 Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus. Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa Vaikeahkoja sanoja Otavan AbiEnglanti -kirjasta Learn with flashcards, games, and more — for free

Avioliiton esteet — Verkkoasiakirja

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus - evl

 1. Avioliiton esteet laitettu tutkintaan Huh, viime viikonlopun opiskelijaristeilystä ja tämän viikon Vaasa-komennuksesta selviydytty. Blogi ja hääsuunnittelut ovat olleet näiden arjen kiireiden vuoksi hiukan lepäämässä, mutta tästäkin huolimatta merkittäviä edistysaskeleita kohti juhlapäivää on otettu (muun muassa kärrätty.
 2. Palvelu on tarkoitettu kaikille pareille, jotka haluavat saada vireille avioliiton esteiden tutkinnan. Palvelu on käytettävissä verkossa joka päivä vuorokauden ympäri. Palvelun käyttäjä voi tunnistautua palvelussa pankkitunnuksien avulla, jolloin valtaosa tarvittavista liittyjän tiedosta saadaan suoraan väestötietojärjestelmästä
 3. Kone Foundation awards grants to 27 UEF researchers and research groups . analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista.

Mainittakoon, että iGS:n vastaajat ovat lain suhteen oppimattomia ja siksi vastaukset voivat osua harhaan. Avioliittolaissa kuitenkin avioliiton esteiksi mainitaan ainoastaan vihittävän alle kahdeksantoista vuoden ikä, vihittävän voimassa oleva avioliitto ja vihittävien liian läheinen sukulaisuussuhde Tiedän avioliiton esteet,mutta haluaisin tietää,jos joskus löydän aviopuolison,ovatko tietyt sairaudet esteenä.Kun minulla on todettu psykoottinen häiriö ja hahmottamishäiriö.Eivät kai tällaiset estä avioliiton solmimista Avioliiton esteiden tutkinta. Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Esteiden tutkinta pyydetään keskusrekisterissä. Myös maistraatti voi suorittaa esteidentutkinnan. Lue lisää avioliiton esteiden tutkinnasta avioliiton esteet joudutaan tutkimaan muun kuin hänen kotimaastaan saadun kirjallisen selvityksen perusteella tullee käytännössä kysymykseen vain silloin, kun ulkomaalaisen kotimaassa vallitsee sotatila tai olot siellä ovat muuten sekasortoiset

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä Ennen avioliittoon vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa joko asiointipalvelun kautta verkossa (tällöin tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) tai lähettämällä tulostettava lomake (pyyntö esteiden tutkinnasta) täytettynä ja allekirjoitettuna kirjepostitse kotiseurakunnan. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, johon ainakin toinen vihittävistä kuuluu. Mainos Tutkintapyynnön tulee olla kirjallinen ja esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien tulee allekirjoittaa vakuus siitä, ettei avioliitolle ole esteitä Avioliiton esteet tutkitaan sen ev.-lut. seurakunnan kirkkoherranvirastossa, missä jompikumpi kihlakumppaneista on kirjoilla. Myös ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnilla on oikeus tutkia esteet, mikäli kihlakumppanit tai toinen heistä kuuluu ko. kirkkokuntaan Avioliiton esteiden tutkinta. Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse

Avioliiton esteiden tutkinta - Rauman seurakunt

Avioliiton esteet voi tutkia nyt myös kirkon nettipalvelussa. kotimaa24.fi. Kirkko avasi uuden palvelun - avioliiton esteiden tutkinnan voi hoitaa nyt verkossa Avioliiton esteet on tutkittava ennen vihkimistä. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse

Avioliiton esteiden tutkinta - infofinland

Avioliiton esteiden tutkinta Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Jos esteitä ei tutkita, avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista avioliiton esteiden tutkinta kihlapari ilmoittaa haluavansa avioliiton esteiden tutkinnan tarkistetaan kihlaparin molempien osapuolten henkilöllisyys, jäsenyys ja oikea paikka esteiden tutkinnalle jos ainakin toinen kihlakumppani on ao. seurakunnan jäsen, esteet tutkitaan seurakunnassa Huom. Esteet voidaan tutki

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä. För att kunna använda Suomi.fi-nättjänsten krävs att man godkänner Javascript i Start studying Glossary 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa

Avioliiton esteiden tutkinta - maistraatti

Avioliiton siunaaminen ulkomailla. Kaikilla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeilla on sekä Suomessa että ulkomailla oikeus toimittaa avioliiton siunaus. Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisten avioliittojen kohdalla virallisen vihkimisen tapahtuessa siviiliviranomaisen edessä Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta todistuksen antamisesta. Vihkimisen tulee tapahtua tämän määräajan kuluessa. Jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun avioliiton esteet on tutkittu uudelleen PYYNTÖ AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINNASTA Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelin virka-aikana • Street address, postal code,. Kun pariskunta haluaa mennä naimisiin, tulee avioliiton esteet tutkia ennen vihkimistä. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa asiointipalvelun kautta , asioimalla kirkkoherranvirastossa tai Oulun aluekeskusrekisterissä sekä lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse

Avioliiton solmiminen - Oikeus

 1. Avioliiton esteiden tutkinta Ennen vihkimistä avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Pyyntö esitetään maistraatille. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on
 2. ative este: esteet.
 3. Avioliiton merkitys ja kahden elättäjän perhemalli Toinen tärkeä lopputulos on, että sukupuoli ei ollut kaikista eniten työnjakoa määrittävä tekijä, eikä sotilastyötä lukuun ottamatta ollut selkeää sukupuoleen perustunutta työn segregaatiota
 4. Mikäli ulkomaan kansalainen asuu pysyvästi Suomessa ja avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavat tiedot hänestä (siviilisääty) on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään, ei kotimaan viranomaisen antamia todistuksia tarvita. Tällöin avioliiton esteet tutkitaan väestötietojärjestelmän tietojen perusteella
 5. en ja sen edellytykset, paikat ja hinnat Suomessa. Siviilivihkimisen edellytykset. Siviilivihki

Valitettavasti sorrun lukemaan iltaroskalehtiä, ja tulen surullisenvihaiseksi lukiessani sinua koskevia otsikoita. Viimeinen Junon avioliiton rikkonut Cheyenne Järvinen ei edes peittele misogyniaansa. On varmaan kaikille itsestään selvää, ettei miehistä puhuta kodinrikkojina. Kun nainen pettää, nainen on huora Mistä on kyse, kun puhutaan esirukouksesta avioliiton puolesta? Rovaniemen seurakunnan kirkkoherra Kari Yliräisänen sanoo, että kirkkoneuvosto vastusti päätöksellään nimenomaan esirukouspyyntöä, jonka pariskunnat jättävät seurakuntaan tutkituttaessaan avioliiton esteet kirkkoherranvirastossa

Vaikka avioliiton muodot vaihtelevat tuntuvasti kulttuurista ja uskonnosta toiseen, se edellyttää rakkautta, uskollisuutta ja anteeksiantoa, ja sen tavoitteena tulisi olla turvallisuuden ja keskinäisen tuen varmistaminen. 18. artikla Järkevä perhesuunnittelu on jokaisen parin velvollisuus. Vanhempien ja lasten suhteiden tule Jos molemmat osapuolet ovat ulkomaalaisia eikä kumpikaan asu vakinaisesti Suomessa (ei kotikuntaa Suomessa), avioliiton esteet tutkii maistraatti. Kirkollisen vihkimisen edellytysten täyttyminen pitää varmistaa aluekeskusrekisteristä Tämä väite on täysin riippuvainen siitä millä tavalla lasten suurta lukumäärää halutaan laskea. Väite pitää paikkansa vain ja ainoastaan vain tilanteessa, jossa arvioidaan avioliiton miespuolisen jäsenen saamien jälkeläisten lukumäärää verrattuna yksiavioisiin suhteisiin Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu

Portrait of Napoleon Bonaparte - It was believed that his weakness of health and eventual death was aided by the massive amounts of green walls and decor he surrounded himself with on St. Helena Island after his exile Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä Evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakunta voi lisäksi tutkia avioliiton esteet, jos ainakin toinen kihlakumppaneista on seurakunnan jäsen. Avioliiton esteet tutkitaan käyttämällä väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja kihlakumppaneista Avioliiton esteet tutkitaan jommankumman kihlakumppanin kotiseurakunnassa tai missä tahansa maistraatissa. Laukaan seurakunnassa avioliiton esteiden tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkintaa on pyydettävä viimeistään viikkoa ennen vihkimistä 5 Avioliiton esteet Ehdottomat esteet. Avioliittoa ei voi solmia, jos aikaisempi avioliitto on voimassa tai jos jompikumpi kihlakumppaneista on rekisteröidyssä parisuhteessa. Sukulaisuus suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa on avioeste

Todistus tulee antaa vihkipapille. Kirkkoherranvirastossa voi tutkia avioliiton esteet myös silloin, kun pari vihitään maistraatissa. Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä nyt myös verkossa. Vihkikeskustelu. Kun hääpäivä lähestyy, vihkipari ottaa pappiin yhteyttä Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta-lomake voidaan tulostaa Maistraatin kotisivuilta. HUOM! Mikäli avioliiton esteet tutkitaan Maistraatissa ja vihkimisen suorittaa pappi, on huolehdittava siitä, että maistraatti merkitsee kuulutustodistukseen kirkollisessa vihkimisessä tarvittavat tiedot. Lähde: Väestörekisterikesku

Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä. Lue lisää Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlakumppanit voivat avioliittolain mukaan solmia keskenään avioliiton, ja ettei avioliitolle ole laillisia esteitä. Esteiden tutkinta on edellytyksenä avioliittoon vihkimiselle. Tampereen ev.lut. seurakuntien keskusrekisteri tutkii myös samaa sukupuolta olevan parin avioliiton esteet Myös avioliiton alkuaikoina kyseessä ei todellakaan ollut mikään rakkaudenkyllästämä unelma (jonka merkityksen avioliitto on saanut vasta sata vuotta sitten)vaan se, että miehet tiesivät tarkkaan että jälkeläiset olivat heidän eikä kenekään muun Avioliiton esteiden tutkinta, Kajaanin seurakunta, vihkiminen, häät. Hyppää sisältöön. Hae että esteet on tutkinut muu seurakunta tai maistraatti

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelun kautta, asioimalla kotiseurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse voimassa oleva todistus avioliiton esteiden tutkinnasta, on myös se toimitettava avioliiton esteiden tutkijalle. Todistus avioliiton esteiden tutkinnasta voidaan antaa vasta seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pyyntö on saapunut avioliiton esteiden tutkijalle Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Oletteko menossa naimisiin? Avioliiton esteiden tutkinnan voi nyt pyytää sähköisesti täällä. Sähköistä palvelua voi käyttää, jos olette vähintään 18-vuotiaita ja kotikuntanne on Suomessa Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Jaa: Kopioi leikepöydäll Avioliiton esteet voi maistraatin lisäksi tutkia se evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Tutkintapyyntö voidaan esittää aikaisintaan 4 kuukautta ennen vihkimistä ja viimeistään 8 päivää ennen vihkimistä

Avioliiton esteet pitää tarkistaa ja perustella - Timo Lehtone

Avioliiton esteet tutkitaan kirkkoherranvirastossa. Kirkollinen vihkiminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Ennen vihkimistä vihkipari tapaa papin kanssa jolloin tutustutaan ja sovitaan vihkimisen yksityiskohdista Siviilivihkiminen voidaan toimittaa, kun avioliiton esteet on tutkittu ja avioliittoon aikoville on annettu tästä todistus. Siviilivihkimisiä toimittavat käräjätuomari, laamanni, käräjäviskaali, käräjäoikeuslain nojalla määrätty käräjäoikeuden notaari, maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja ja maistraatissa toimiva.

Esteiden tutkinta - Ikaalisten seurakunt

 1. avioliiton esteitä, eivätkä myöskään mielisairaus tai kehitysvammaisuus. Vihkijän olisi kuitenkin kieltäydyttävä suorittamasta vihkimistä, jos hän toteaisi kihlakumppanin mielentilan olevan niin häiriytyneen, että tämä ei ilmeisesti kykene ym­ märtämään avioliiton merkitystä. Erivapaude
 2. Avioliitto - Wikipedi
 3. Avioliiton esteiden tutkinta - Laki24
 4. Avioliitto ja parisuhde Asianajotoimisto Kuusivaara Oy

Video: Avioliiton esteiden tutkinta - Kankaanpään seurakunta

Frontpage - United Kingdo

Avio- ja avoliiton lakitieto Hyväkysymys

Video: Avioliiton esteiden tutkinta - Pietarsaarenseudun

Populair: